Welkom

Wij zijn Freedom Church in Den Haag. Dank u wel dat u een kijkje neemt op onze website!

Ontmoet Alex

‘Vergeet het niet – God is er voor jou!

Een beetje over ons…

Wij zijn een nieuwe kerk, midden in het hart van Den Haag!

Bij Freedom Church is het het belangrijkste dat we mensen bewust willen maken van de veranderende kracht van Gods liefde.

Onze mensen zijn divers in leeftijd, afkomst en cultuur. We hebben wonderbaarlijke veranderingen door Gods kracht ervaren en we willen dat zoveel mogelijk mensen diezelfde vrijheid ervaren!

Wat u kunt verwachten

Wij weten dat het spannend of intimiderend kan zijn om iemand voor de eerste keer te ontmoeten of voor de eerste keer een dienst bij te wonen. Wij willen helpen en ervoor zorgen dat uw eerste bezoek een leuk bezoek wordt!

Kom zoals u bent

Iedereen is hier welkom! U zult genieten van vriendelijke mensen, moderne aanbiddingsmuziek en een bediening die uw leven zal beïnvloeden.

WAT WIJ GELOVEN

Wij geloven dat er maar één God is (Deuteronomium 6:4). Hij is de schepper van hemel en aarde en van alle levende wezens. Hij heeft Zichzelf aan de mensheid geopenbaard als de Vader (Schepper), als de Zoon (Verlosser) en als de Heilige Geest (inwonende Geest).

Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Door de doop identificeren we ons met de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus (Romeinen 6:3-6; Kolossenzen 2:11-14; Handelingen 2:38).

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest met het eerste teken van het spreken in andere tongen (Handelingen 2:4).

Wij geloven in de manifestatie van de gaven van de Heilige Geest. Hij bedient Zijn volk door middel van tongen, uitlegging van tongen, profetie; woorden van kennis en wijsheid, onderscheiden van geesten, geloof, wonderen, genezing, hulp en bestuur (Marcus 16:15-18; Handelingen 5:16; 2 Korintiërs 12:1-11)

Details over de dienst

We komen elke zondag samen om 16:30 uur.

Onze dienst duurt meestal één uur en we eindigen met koffie, thee en lekkere snacks.

Alle diensten en Bijbelstudies zijn in het Engels met vertaling (Nederlands of Spaans) beschikbaar.

We geven ook persoonlijke Bijbelstudies bij mensen thuis en in cafés in de stad. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Locatie

Juliana van Stolberglaan 154

We ontmoeten momenteel in Christus Triumfator Church, dicht bij de laan van NOI station en het centraal station.

ONTMOET onze Voorgangers

WIJ ZIJN HÉLIO & JESSICA GONÇALVES EN WIJ ZIJN GEASSOCIEERDE zendelingen NAAR NEDERLAND!

We zijn onlangs getrouwd in november 2021 en zijn zo enthousiast om deel uit te maken van de opwekking in Nederland. We zijn gepassioneerd over het Koninkrijk van God en hebben een last om kerken te planten en het evangelie van Jezus Christus door Nederland te zien verspreiden. We zijn momenteel Associate Pastor van Het Keerpunt in Dordrecht en zijn onlangs aangesteld als Voorgangers van Freedom Church in Den Haag. Freedom Church is een kerk in het hart van een van de grootste steden van Nederland. Het is een internationale kerk met leden uit zeven verschillende landen over de hele wereld. Hélio is een gediplomeerd predikant bij de Verenigde Pinkstergemeente van Nederland (VPGNL), een begaafde, dynamische communicator en gepassioneerde prediker van het evangelie. Jessica is een gediplomeerd predikant bij de United Pentecostal Church International (UPCI) en een bekwaam bestuurder en leraar. We zijn gepassioneerd om te zien hoe God verandering brengt in het leven van mensen.

Bent u klaar om vrijheid te ervaren?

Kom en aanbid deze week met ons!

Plan uw bezoek - Laat ons weten als u komt.

Woont u buiten Den Haag?

Geen probleem! Freedom Church maakt deel uit van de Verenigde Pinkstergemeente Internationaal – Een wereldwijde gemeenschap van gelovigen.

Klik op de link beneden, om meer groepsbijeenkomsten te vinden in Nederland.

Contactgegevens

Pastor Hélio Gonçalves: +31 (0) 6 53 96 32 06

E-mail: hgoncalves.nl@gmail.com  

Locatie: Juliana van Stolberglaan 154, 2595 cl Den Haag, Nederland